Inlägg i ‘Nya Moderaterna i Sigtuna kommun’ kategorin

Låt inte utvecklingen fortsätta!

lördag, september 13th, 2014

 

I morgon är det val. I Sigtuna kommun har socialdemokraterna haft som övergripande valslogan ”Låt utvecklingen fortsätta”. Det är ett av de mest underliga valbudskap som förekommit i den lokala valrörelsen mot bakgrund av hur verkligheten ser ut. För verkligheten är att kommunens kärnverksamheter skola och omsorg ligger i officiella rankingar på plats 235-284 av landets 290 kommuner! Utvecklingen har sedan 2011 i stort sett stått stilla eller t.o.m. försämrats enl. följande sammanställning:

Område

2011

2012

2013

Förklaring Källa
Skola 257 (289) 194 (289) 258 (289) Andel elever som avslutar årskurs nio med godkända betyg Skolverket
Förskola 257 (290) 192 (290) 275 (290) Barngruppernas storlek (kommunala förskolor) Skolverket
Trygghet 284 (290) 286 (290) 284 (290) Anmälda brott (per hundra tusen invånare) Brottsförebyggande rådet (Brå)
Hemtjänst 282 (290) 265 (290) 283 (290) 2012-2013 Nöjdhet (andel brukare som är nöjda eller ganska nöjda) 2011 Nöjdkundindex, NKI (Brukarnas bedömning 0-100) Socialstyrelsen (öppna jämförelser)
Äldreboende 211 (290) 229 (290) 235 (290) 2012-2013 Nöjdhet (andel brukare som är nöjda eller ganska nöjda) 2011 Nöjdkundindex, NKI (Brukarnas bedömning 0-100) Socialstyrelsen (öppna jämförelser)

 

Hur man med dessa resultat som underlag kan vilja fortsätta utvecklingen är minst sagt magstarkt. Det måste bero på en totalt bristande insikt och/eller tro på att medborgarna inte vet hur illa det är ställt. Den negativa spiralen i kommunens kärnverksamheter under 12 års vänsterstyre måste nu brytas genom fokus på rätt saker. Under dessa år har majoritetens fokus i stället legat på allehanda fritidslokaler och sportanläggningar för hundratals miljoner. Det senaste skrytbygget, den nya simhallen, invigdes planenligt för en vecka sedan till en kostnad av nästan 200 miljoner. I Sigtuna går det ca 5000 invånare på varje sporthall. I Stockholms stad går det 50 000 invånare! Man får verkligen hoppas att kommunens väljare i morgon inser kopplingen mellan kvalitetsbristerna i kärnverksamheterna och de massiva satsningarna på byggande av allehanda skrytbyggen. Det är nu dags att fokusera på rätt saker och prioritera kommunens kärnverksamheter. För att få det till stånd måste man rösta för en ny borgerlig majoritet och ett nytt politiskt ledarskap i Sigtuna kommun. Jag hoppas innerligt, för Sigtunabornas skull, att så blir fallet och att man rikspolitiskt låter utvecklingen fortsätta genom att ge alliansen förtroendet för ytterligare 4 år.

Nomineringstider

onsdag, januari 15th, 2014

I dag har nya moderaternas valsedlar i de olika landstingsvalkretsarna i Stockholms län fastställts. I valkrets nordväst som Sigtuna tillhör kommer vi att representeras av Erik Langby, Olov Holst och Mattias Askerson som finns på plats 1, 6 och 10 vilket innebär en förstärkt representation från Sigtuna i landstingsfullmäktige vilket är mycket bra.
I förrgår fastställdes nya moderaternas riksdagslista i Stockholms län. Det är en valsedel med många nya och också unga ansikten vilket är bra samt med undertecknad som enda namn från Sigtuna dock långtifrån valbar plats. Med risk för att bli beskylld för att tala i egen sak ( flera talare på stämman hade dock samma åsikt) tycker jag att valsedeln i ett avseende inte lever upp till kravet på representativitet och balans. Och det gäller inte könsfördelningen ( den är jämn) eller andelen utrikes födda som inte heller lever upp till en rimlig nivå.
Det jag syftar på gäller andelen seniorer där man endast finner en 60+ och en 65+ bland de första 30 på valsedeln.
Den allmänna bilden är ju att de politiska församlingarna befolkas av alltför många äldre och det stämmer till viss del vad gäller kommuner och landsting även om andelen seniora politiker inte heller där når upp till väljarkårens andel. Men i riksdagen är det helt annorlunda.
Närmare var fjärde väljare är 65+ och i år blir det totalt mer än en halv miljon som röstar för första gången som pensionärer men på vår valsedel kommer endast 1 av 30 representera denna växande väljargrupp i vår valkrets. Det är ungefär hälften av de 7% som nu i hela riksdagen är seniorer. 65-plussare har länge varit underrepresenterade i politiken på nationell nivå, i förhållande till sin andel av befolkningen och väljarkåren. Så ser det ut också i fortsättningen i varje fall i vårt parti och i vår valkrets. Det beklagar jag och tror att valsedelns utformning på denna punkt kan bli en nackdel i valet.
Det talas mycket om pensionärernas förbättrade hälsa och längre livslängd. De förväntas framöver jobba till 75 men något större inflytande i landets största politiska församling kommer inte denna väljargrupp att få. Det är givetvis i längden inte hållbart och innebär också ett slöseri med den kunskap, erfarenhet, tid och kraft som denna grupp besitter och som kan bidra till ett bättre och starkare Sverige. Min uppmaning i kommande riksdagsval blir därför att kryssa en moderat senior så klart!

Rötmånaden fortsätter

tisdag, september 11th, 2012

Sist skrev jag om kommunalrådets sorti för att bli folkparksdirektör. Men det var inte slut med det. Idag har det tillkännagivits att han ska bli lotteridirektör! Inte lika pompöst som förra gången och det kan man ju förstå. Det blev väldigt kort tid i folkparken, minus tre månader närmare bestämt. Man har ju lite svårt och förstå dessa turer i ”Rörelsen”. Frågan är väl om kommunalrådet själv hänger med eller om det är sådan rörelse i ”Rörelsen” att det inte går att få stopp på den när man byter direktörer innan de hunnit tillträda. Det är ju inte utan att man unnar kommunalrådet och en av socialdemokraternas, enligt egen utsago, mest framstående kommunalpolitiker ett bättre öde.

En annan otrolig historia står att läsa i dagens tidningar. Ryanair tankar sina plan så snålt att man har tvingats nödlanda flera ggr p.g.a. bränslebrist! Men det är klart, ska man spara så ska man. Och som lågbetalande passagerare kan man få det tvivelaktiga nöjet att vara med om en nödlandning.

Ingen greklandsekonomi i Sigtuna kommun

tisdag, december 27th, 2011

Sigtuna har inte bättre kommunal service än någon annan kommun i Stockholms län. Tvärtom finns det många exempel som vittnar om det motsatta. Det gäller inte minst skolresultaten som är bland de sämsta i Sverige. Ändå är skatten betydligt högre. I Sigtuna betalar en normalfamilj 6 000 kronor mer per år i skatt än i Järfälla. Jämför man med Solna rör det sig om hela 18 000 kronor.

I grund och botten är det en rättvisefråga att få behålla mer av sin lön eftersom det leder till ökad frihet och självbestämmande. Med en stark privatekonomi ökar också förutsättningarna till ett gott liv. Det är viktigt för alla. Inte minst barnfamiljer och ensamstående föräldrar som idag vänder på vartenda öre för att få ekonomin att gå ihop. Sänkt skatt motiverar dessutom till utbildning, tillväxt och ökad sysselsättning. Att skapa drivkrafter för fler människor i arbete är helt avgörande om vi ska kunna behålla och utveckla en stark välfärd. Men Socialdemokraterna säger nej och fortsätter överbudspolitiken som baseras på lån och exploateringsintäkter.

Nya Moderaterna vill skapa förutsättningar för långsiktig ekonomisk tillväxt, stabila offentliga finanser, låg skatt och full sysselsättning. Vägen dit är lång och krävande men samtidigt nödvändig. Varje generation måste ta ett större ansvar för sina egna kostnader. Den grekiska taktiken att låta barnen stå för notan är inte långsiktigt hållbar. Skuldavskrivningen måste öka och upptagningen av nya lån minska. Annars riskerar vi en ekonomisk härdsmälta. Det är enkel matematik.

Nya Moderaterna har under lång tid förordat införandet av ett kvalitetskontor. Det handlar om att jämföra och utföra kvalitetskontroller i medborgarnas tjänst för att minska slöseriet och öka effektiviteten. Förslaget fanns även med i majoritetens budget för 2011 men utan avsatta medel. När ska man gå från vackra ord till handling?

I Sigtuna kommun ska människor få kvalitet i den kommunala servicen och full valuta för skattepengarna.

Mats Weibull, oppositionsråd
Nya Moderaterna