Låt inte utvecklingen fortsätta!

 

I morgon är det val. I Sigtuna kommun har socialdemokraterna haft som övergripande valslogan ”Låt utvecklingen fortsätta”. Det är ett av de mest underliga valbudskap som förekommit i den lokala valrörelsen mot bakgrund av hur verkligheten ser ut. För verkligheten är att kommunens kärnverksamheter skola och omsorg ligger i officiella rankingar på plats 235-284 av landets 290 kommuner! Utvecklingen har sedan 2011 i stort sett stått stilla eller t.o.m. försämrats enl. följande sammanställning:

Område

2011

2012

2013

Förklaring Källa
Skola 257 (289) 194 (289) 258 (289) Andel elever som avslutar årskurs nio med godkända betyg Skolverket
Förskola 257 (290) 192 (290) 275 (290) Barngruppernas storlek (kommunala förskolor) Skolverket
Trygghet 284 (290) 286 (290) 284 (290) Anmälda brott (per hundra tusen invånare) Brottsförebyggande rådet (Brå)
Hemtjänst 282 (290) 265 (290) 283 (290) 2012-2013 Nöjdhet (andel brukare som är nöjda eller ganska nöjda) 2011 Nöjdkundindex, NKI (Brukarnas bedömning 0-100) Socialstyrelsen (öppna jämförelser)
Äldreboende 211 (290) 229 (290) 235 (290) 2012-2013 Nöjdhet (andel brukare som är nöjda eller ganska nöjda) 2011 Nöjdkundindex, NKI (Brukarnas bedömning 0-100) Socialstyrelsen (öppna jämförelser)

 

Hur man med dessa resultat som underlag kan vilja fortsätta utvecklingen är minst sagt magstarkt. Det måste bero på en totalt bristande insikt och/eller tro på att medborgarna inte vet hur illa det är ställt. Den negativa spiralen i kommunens kärnverksamheter under 12 års vänsterstyre måste nu brytas genom fokus på rätt saker. Under dessa år har majoritetens fokus i stället legat på allehanda fritidslokaler och sportanläggningar för hundratals miljoner. Det senaste skrytbygget, den nya simhallen, invigdes planenligt för en vecka sedan till en kostnad av nästan 200 miljoner. I Sigtuna går det ca 5000 invånare på varje sporthall. I Stockholms stad går det 50 000 invånare! Man får verkligen hoppas att kommunens väljare i morgon inser kopplingen mellan kvalitetsbristerna i kärnverksamheterna och de massiva satsningarna på byggande av allehanda skrytbyggen. Det är nu dags att fokusera på rätt saker och prioritera kommunens kärnverksamheter. För att få det till stånd måste man rösta för en ny borgerlig majoritet och ett nytt politiskt ledarskap i Sigtuna kommun. Jag hoppas innerligt, för Sigtunabornas skull, att så blir fallet och att man rikspolitiskt låter utvecklingen fortsätta genom att ge alliansen förtroendet för ytterligare 4 år.

Kommentera