Arkiv för februari, 2014

Nygamla Märsta Centrum duger inte!

måndag, februari 24th, 2014

Det räcker inte, mer behöver göras! Därför har vi tillsammans med Fp, SfS och Kd i kommunfullmäktige den 20 feb. sagt nej till majoritetens förslag till utveckling av Märsta Centrum. Varför då?
För att vi tycker kommuninvånarna är värda ett riktigt centrum vilket vi under de senaste åren upprepat otaliga gånger tillsammans med konstruktiva förslag på hur Märsta centrum ska bli mer attraktivt. Men majoriteten har inte lyssnat! Det blir nu i stället mer av miljonprogramstänk och upputsade fasader.

Märsta centrum ska byggas stadsmässigt med bostäder som integreras centralt i området i stället för att placera dem på det mest bullerutsatta området i centrum. Attraktivitet är viktigt varför gestaltning och utformning behöver ett lyft vilket hade kunnat uppnås med en arkitekttävling. En koppling till Coop/Lidl-området med gång- och cykelbro och att länka samman centrum med Märsta station samt inglasning av några centrala gångstråk är andra åtgärder vi föreslagit.

Det förslag majoriteten nu röstat igenom räcker inte för att lyfta Märsta centrum.
Inför förra valet lovade S något helt annat. Då visades ett inglasat centrum med ny galleria och spännande arkitektur upp med uppmaning att rösta på socialdemokraterna.
I avtalet med centrumägaren lovades mycket som nu inte infrias. Hur många brutna vallöften krävs det för att sänka Märsta centrum kan man undra när det snart är dags för nya vallöften från socialdemokraterna. Vi har en klar idé om hur Märsta centrum kan bli ett riktigt bra centrum. Den socialdemokratiska majoriteten säger nej.