Gör något åt Märsta station 2

Trafikverket och SL har huvudansvaret för pendeltågstrafiken men kommunen äger och har därmed ansvaret för själva stationshuset. Vi vill att kommunen ska vidta förbättringsåtgärder och har i vårt budgetförslag anslagit 15 milj kr år 2014-2015 för att bygga om/till stationshuset så att det blir ett stationshus värt namnet med rymliga väntutrymmen för resenärerna. Men majoriteten med socialdemokraterna i spetsen säger nej och röstade ner vårt förslag. Tidigare har man besvarat vår motion i frågan genom att skicka den vidare till landstinget. Nu senast har man fått landstinget att bygga om bussangöringen vilket är bra men då tar man i stället bort den närmast liggande pendlarparkeringen. Åt stationshuset som kommunen själv äger gör man ingenting och hävdar att det inte går. Samtidigt kräver man landstinget och SL på åtgärder. Tydligen menar man att Landstinget även ska ansvara för kommunens egendom. Det är minst sagt orealistiskt.
Nya Moderaterna vill att Sigtuna kommun skapar en lösning vid stationen så att resenärerna kan vänta på tågen inomhus och kan gå väderskyddade mellan bussarna och tågperrongen. För de som måste ta bilen till tåget ska det gå att parkera nära stationen utan att behöva passera över spåren. Dagligen smiter många med risk för eget liv under de fällda bommarna för att hinna med sitt tåg. Det är oacceptabelt.
Att åtgärder måste vidtas för en fungerande station är ju uppenbart men (S), (c) och (mp) säger nej! Varför?

Kommentera