Varvstomten på nytt!

Under 3 års handläggning av varvstomten i Sigtuna har majoriteten konsekvent avvisat alla de synpunkter i form av samrådsyttranden som inkommit från invånarna. Man har även röstat ner det förslag oppositionen förde fram i kommunstyrelsen för en månad sedan. Under det senaste kommunfullmäktigemötet yrkade Anders Johansson (S) helt plötsligt bifall till oppositionens förslag.
När sedan oppositionen begär återremiss för att med detta nyvaknande från majoritetens sida som motivering få plankartan justerad innan beslut tas röstar Anders Johansson nej till detta!
Seriös politisk handläggning? Knappast! Majoritetens hantering av denna detaljplan liksom i fallet med detaljplanen för Märsta Port visar på bristande politiskt ledarskap och en nonchalans mot allt vad samråd och planinstrumentets syften heter.
Vi har från nya moderaterna ända sedan första förslaget till detaljplan för varvstomten visades och i likhet med många Sigtunabor varit konsekventa i vår kritik och tydliga med hur vi vill att platsen och framförallt den planerade byggnationen ska utformas. Det har majoriteten fram till nu inte lyssnat på.
Efter gårdagens kommunstyrelsesammanträde kan vi konstatera att när vi då la fram ett väl genomarbetat och konkret förslag till plankarta med möjlighet till flera mindre byggnader så röstade majoriteten nej till detta. Så mycket för den samsyn som uttalades från majoriteten när ärendet behandlades på senaste kommunfullmäktigesammanträdet.
Fortsättning lär följa på nästa möte med kommunfullmäktige den 21 februari.

Kommentera