Arkiv för oktober, 2012

Märsta port än en gång!

tisdag, oktober 16th, 2012

Det grävs nu som aldrig förr i kommunen och bråttom är det. Nu verkar det vara praxis att ta första spadtaget och gräva grunden innan detaljplaner och bygglov godkänts i normal ordning. Det finns givetvis en förklaring till det, det är nu mindre än 2 år kvar till valet 2014 och nu ska saxarna snart vässas inför socialdemokraternas kommande bandklippningar.
Ett projekt som dock dragit ut på tiden är detaljplanen för Märsta Port, det ursprungliga förslaget har efter mycket kritik från många instanser tvingat majoriteten till ett omtag som nu läggs på kommunfullmäktiges bord för beslut. Men har förslaget förbättrats? Knappast, det är samma visionslösa tänk som tidigare med 70-tals arkitektur, stora parkeringsytor och en otillfredsställande trafiklösning som strider mot all modern stadsplanering.
Och eniga i majoriteten är man inte heller, när planen skulle tas i bygg och trafiknämnden gick miljöpartiets ledamot ut och nu ser det ut som att det finns opposition också inom centern.
Det blir på torsdag när beslut ska tas ett intressant fullmäktigemöte!
Ett av huvudsyftena med planen är att knyta samman Märsta Port med Tingvalla. Här finns inte en tillstymmelse till försök att överbrygga barriäreffekten som väg 263 utgör. Nu föreslår man en massiv husrad med 7-våningshus mot väg 263 som effektivt sätter stopp för alla tankar på en sammankoppling med Tingvallaområdet
Den tidigare hårt kritiserade trafikmatningen till området via en korsning på väg 263 är nu borttagen men den nu föreslagna lösningen med nya rondeller vid Valstavägen och Steninge allé
kommer tillsammans med trafik från det planerade bostadsområdet Steninge slottspark inte att vara tillräcklig.
Jag anser att Märsta Port ska ha en mer stadslik karaktär i form av stadskvarter med miljövänliga hus i ett varierat formspråk och rimliga höjder där människor både bor, möts och verkar. Kraven på utformning måste ställas högt då detta område inte bara blir porten till Märsta utan också till hela kommunen.
För ett bättre Märsta kommer jag på morgondagens kommunfullmäktige att yrka avslag på majoritetens förslag till detaljplan och föreslå att den görs om från grunden med en hög grad av medborgarinflytande av det slag som nu tillämpas i projektet Norra Sigtuna stad.