Ingen greklandsekonomi i Sigtuna kommun

Sigtuna har inte bättre kommunal service än någon annan kommun i Stockholms län. Tvärtom finns det många exempel som vittnar om det motsatta. Det gäller inte minst skolresultaten som är bland de sämsta i Sverige. Ändå är skatten betydligt högre. I Sigtuna betalar en normalfamilj 6 000 kronor mer per år i skatt än i Järfälla. Jämför man med Solna rör det sig om hela 18 000 kronor.

I grund och botten är det en rättvisefråga att få behålla mer av sin lön eftersom det leder till ökad frihet och självbestämmande. Med en stark privatekonomi ökar också förutsättningarna till ett gott liv. Det är viktigt för alla. Inte minst barnfamiljer och ensamstående föräldrar som idag vänder på vartenda öre för att få ekonomin att gå ihop. Sänkt skatt motiverar dessutom till utbildning, tillväxt och ökad sysselsättning. Att skapa drivkrafter för fler människor i arbete är helt avgörande om vi ska kunna behålla och utveckla en stark välfärd. Men Socialdemokraterna säger nej och fortsätter överbudspolitiken som baseras på lån och exploateringsintäkter.

Nya Moderaterna vill skapa förutsättningar för långsiktig ekonomisk tillväxt, stabila offentliga finanser, låg skatt och full sysselsättning. Vägen dit är lång och krävande men samtidigt nödvändig. Varje generation måste ta ett större ansvar för sina egna kostnader. Den grekiska taktiken att låta barnen stå för notan är inte långsiktigt hållbar. Skuldavskrivningen måste öka och upptagningen av nya lån minska. Annars riskerar vi en ekonomisk härdsmälta. Det är enkel matematik.

Nya Moderaterna har under lång tid förordat införandet av ett kvalitetskontor. Det handlar om att jämföra och utföra kvalitetskontroller i medborgarnas tjänst för att minska slöseriet och öka effektiviteten. Förslaget fanns även med i majoritetens budget för 2011 men utan avsatta medel. När ska man gå från vackra ord till handling?

I Sigtuna kommun ska människor få kvalitet i den kommunala servicen och full valuta för skattepengarna.

Mats Weibull, oppositionsråd
Nya Moderaterna

Kommentera